Back
15 юни

Ден на екологията

В ЧОУ „Образователни технологии“ отново се организира Ден на екологията с различни активности, насочени към рециклиране и опазване на околната среда. Инициативата е свързана с част от дейностите по проект …

22 март

Ден на екологията

На 04.03.2022 г. ЧОУ „Образователни технологии“ организира Ден на екологията. Денят протече с различни дейности, илюстриращи процеса на рециклирането и вредата от замърсяването, с презентации, видеа, упражнения и уъркшопове, в …

16 октомври

Старт на проекта „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“

Учениците на ЧОУ „Образователни технологии“ дадоха старт на проекта „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ На 14.10 се проведе откриването на проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“. Учениците от ЧОУ „Образователни …