Back

От 2021 г. ЧПГ “Образователни технологии” е в партньорство с Университета по приложни науки в град Бреда, Нидерландия като гимназията е единствен лицензиран представител за предоставяне на обучение по три ключови компетентности с Международни сертификата:

  • Презентиране и говорене пред публика
  • Лидерство
  • Глобално мислене