Back

Специализираната подготовка на учениците в трите профила на гимназията е насочена към успешно придобиване на Международни сертификати. Те са конкурентно предимство за приемане в реномирани чуждестранни университети и за успешното им кариерно развитие.

ebcl

Предприемачество и бизнес“ е обвързан с международна квалификация European Business Competence* Licence (EBC*L).

Университета по приложни науки в град Бреда, Нидерландия

От 2021 г. ЧПГ „Образователни технологии“ е в партньорство с Университета по приложни науки в град Бреда, Нидерландия като гимназията е единствен лицензиран представител за предоставяне на обучение по три ключови компетентности с Международни сертификата:

  • Презентиране и говорене пред публика
  • Лидерство
  • Глобално мислене

Тези сертификати допълват авторската програма за личностно развитие в гимназията и предоставят възможност за учениците да придобият основни ключови компетентности и да развият меки умения като конкурентно предимство.