Back

Софтуерните и хардуерните науки са най-бързо развиващият се и най-високо платеният сегмент от пазара на труда. Специалистите в сферата на високите технологии намират реализация лесно и са високо ценени от всички работодатели, независимо от сферата на дейност.

В този профил учениците изучават две направления:
 • Графичен дизайн
 • Програмиране

Направление Графичен дизайн

Графичният дизайн, известен също като комуникационен дизайн, е изкуството и практиката на планиране и проектиране на идеи и опит с визуално и текстово съдържание. Формата, която приема, може да бъде физическа или виртуална и може да включва изображения, думи или графики.

Графичният дизайн е креативен процес, изискващ интелигентност и идеи. Художествените познания и наличието на чувство за естетика у графичния дизайнер също допринасят за изработката на добър продукт на графичния дизайн.

Това е изключително перспективен бранш и част от всеки бизнес. В днешно време ролята, която дизайнът и брандингът заемат, е основна и ключова за успешното развитие на множество компании. Необходимостта от създаване на визуализации, които ще привлекат и спечелят тази трудна група от потребители, гарантира, че дизайнът ще продължава да се третира като изключително перспективен. Още повече този тип дейност се отличава с мобилност и може да се упражнява от удобно за дизайнера място.

Учебните програми в направлението Графичен дизайн са организирани в следните модули:
 • Adobe Photoshop
 • Flash
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • 3D Studio Max
 • Тотал графичен дизайн
 • Web дизайн

Програма Adobe Illustrator

Adobe Illustrator е професионален софтуер за векторна графика и една от основните програми в графичния дизайн. В 9. и 10. клас чрез нея учениците се научават да създават векторно изкуство под формата на лога, визитни картички, илюстрации, типографски композиции. Придобиват умения за боравене с основните инструменти и функции на програмата, които позволяват на учениците сами да композират и да създават интересни дизайни. Успешно завършилите обучението познават изискванията за предпечатна подготовка и могат уверено да използват изучаваната програма.

Програма Adobe Photoshop

Adobe Photoshop е професионален софтуер за растерна графика и една от най-популярните програми в графичния дизайн. Чрез нея учениците се научават да различават растерната от векторната графика, както и методиката на обработването й. Придобиват умения за свободно боравене с инструментите на Photoshop и на тази база – развитие на дизайн, специални ефекти, артистични ефекти, колажиране, дигитално рисуване. Завършилите курса ученици могат уверено да боравят с програмата и да творят свободно с въображение.

Програма Adobe InDesign

Adobe InDesign е професионална програма за предпечатна подготовка на книги, списания, вестници, брошури. Дава възможност на учениците да създават креативни шаблони и им помага при работа с голямо количество текст. Уменията, които придобиват при работа с Adobe InDesign, са свързани със способността да комбинират правилно визуални елементи – снимки, графики, с текст по интересен и ефективен начин. Особено внимание се отделя на често срещаните грешки при дизайна, предпечатните особености и техники. В края на курса учениците могат да ползват уверено възможностите на изучаваната графична програма Adobe InDesign и да създават отличаващи се визии за корици на списания и книги.

Програма 3D Studio Max

Програмата е професионален софтуер за 3D компютърна графика, с чиято помощ се създават компютърни игри, визуални ефекти в киното, архитектурни проекти, както и проекти за интериорно и продуктово оформление. В 11. клас се изучават основни функции, инструменти и се прилагат ефекти на подбрани теми, които предизвикват учениците да вложат творчество и да пресъздадат една по-различна реалност.

В 12. клас учениците надграждат изучаваното от предходната година, като имат възможността да работят по реалистични проекти и да създават среда, която по нищо не отстъпва на реалната. Тук се набляга повече на интериорни проекти и на продуктов дизайн посредством опаковка, както и на създаване на реалистични сцени. Уменията, които се формират на базата на програмата, са: пространствено мислене, откриване на хармония и баланс между елементите, умение за правилно проучване на дизайн тенденции и прилагане на познанията по графичен дизайн при създаване на триизмерни обекти. В края на обучението учениците могат да проектират авторски обекти, съчетавайки техники и умения, придобити при работа с програмата.

Тотал Графичен дизайн

Тотал графичен дизайн е направление в графичния дизайн, което дава на учениците умения да изграждат цялостен дизайн на фирма. Това включва създаване на запазен знак (лого), визитни картички, фирмени бланки, дизайн на фирмени продукти и опаковки, брандиране на автомобили, билбордове и т.н. Учениците имат свободата да развихрят въображението си и да приложат всичко научено до момента при работа с професионалните софтуери. Курсът завършва с презентиране на проекта на всеки ученик и защита на представената работа.

Направление Програмиране

В сферата на софтуерното инжинерство програмирането е част от процеса на разработка на софтуер. Според предназначението си езиците за програмиране биват с общо предназначение и специализирани.

В профила Софтуерни и хардуерни науки учениците в гимназията изучават популярни съвременни езици за програмиране с общо предназначение:
 • HTML
 • C #

HTML /HyperText Markup Language/

HTML е най-популярният език за изработка и описание на уебстраници. Всички неща, които са на този документ – текст, снимки, аудио или видео файлове – всички те са подредени посредством HTML структура.

C #

C # е един от най-популярните езици за програмиране и може да се използва за различни неща, включително мобилни приложения, разработка на игри и корпоративен софтуер. Познаването на C # отваря много врати за учениците като разработчици. Основни цели на курса са да се овладеят принципите на обектно ориентирано програмиране.

HTML, CSS, Bootstrap + JS – Бързо проектиране и персонализиране на сайтове за десктоп и мобилни устройства с Bootstrap. Целите на курса включват работа с HTML5, CSS и JS. Тези програми са гръбнакът на всички уебсайтове и са жизнено важни за реализиране на визуалните продукти, създадени в графичния дизайн.

Учениците, завършили профил Софтуерни и хардуерни науки, ползват специфични условия при кандидатстване в бакалавърска програма „Графичен дизайн“ в НБУ по силата на договор, сключен от двете институции.