Back

Съвременната учебна програма в профил Предприемачески е съобразена с най-добрите световни образци за базови икономически знания.

Профил „Предприемачески“ в ЧПГ „Образователни технологии“ цели формиране на представи за бизнес мислене и придобиване на конкретни практически умения за разбиране на финансови документи, показатели за анализ, създаване на бюджет и познаване на източници на финансиране, както и основни норми на търговското право и основни познания по маркетинг и мениджмънт.

Профил Предприемачество“ не покрива учебни програми по предприемачество в професионални гимназии, но е съобразен с общата визия на ЧПГ „Образователни технологии“ – да подготвя учениците за ключови компетентности в делова среда.

В 8. и 9. клас програмата включва запознаване на учениците с основни понятия, свързани с икономиката и бизнеса и формиране на бизнес мислене.

В 10. клас започва предподготовка за сертификационните програми, като се изучават основни понятия свързани с програмата за сертифициране в 11. и 12. клас.

Профилът включва учебна програма от 8. до 12. клас. Основните модули на програмата са:
  • Предприемачество
  • Маркетинг и рекламата
  • Лидерство и мениджмънт
  • Бизнес управление

Преподавателите са специалисти в съответните области на бизнеса. В обучението участват и практици от бизнеса.

В този смисъл гимназията ни има сътрудничество с Училище за бизнес компетенции – SBS – https://sbc.bg, което има лиценз да предлага утвърден международен стандарт за постигнати компетенции в областта на бизнес икономиката, планирането, мениджмънта и лидерството. Това е международният сертификат EBC*L, European Business Competence* Licens. Сертификатът се предлага в две нива.

Сертификатите за отделните нива, както и сертификатът по Общ мениджмънт, се издават от EBC*L International – Австрия и носят втори печат от научната комисия за бизнес компетенции в Европа със седалище Падерборн, Германия.
Изпитните формати за всеки модул от двете нива са с ранга на изпит за оценка в профил „Предприемачество“. Учебните модули на този сертификат са официално приетата програма за обучение в профил „Предприемачество“ в 11. и 12. клас.
Учениците от профила имат привилегията да получат сертификат, ако на изпитните формати изкарат над 75%. Едва след постигане този резултат се заплаща и таксата за изпита, за да получат сертификат. Това е изключителна възможност и усилията си заслужават.
Ниво в 11. клас – „EBC*L Business management“ – ниво 4 в ЕКР (Европейска квалификационна рамка) Ниво в 12. клас – Програма за обучение в EBC*L Сертифициран мениджър – европейски стандарт за практически ориентирана квалификация за мениджърска компетентност.
Дипломата EBC*L Certified Manager се издава след:
  • Успешно полагане на 6-те модулни изпита от двете нива (ниво 4 – А1, А2, А3, ниво 5 – B1, B2, B3),
  • Защита на проект (B4) за трансфер на наученото в работна среда,
  • Доказателство за работен стаж 3 месеца между ниво 4 и ниво 5.

Диплома EBC*L , NVQ 5 е част от система на висшето образование в Европа

Дипломата EBC*L Certified Manager следва концепцията SCHE (Short Cycle Higher Education) за първо ниво на висше образование „професионален бакалавър“.

ЧПГ „Образователни технологии“ със съдействието на Училище за бизнес компетенции има договореност с Висше училище по мениджмънт – https://vum.bg, за признаване на кредитни точки от тези сертификати и принципиални условия при кандидатстване на ученици от гимназията.

Подробности за Бизнес сертификатите вижте във видеото: