Back

Съвременната учебна програма в профил Предприемачески е съобразена с най-добрите световни образци за базови икономически знания.

Профилът включва учебна програма от 8. до 12. клас. Основните модули на програмата са:
  • Предприемачество
  • Маркетинг и рекламата
  • Лидерство и мениджмънт
  • Бизнес управление
Модулите в профила се разпределят през петте години обучение и включват основни знания и умения за:
  • Икономика
  • Фирмено управление
  • Бизнес комуникация
  • Управление на човешки ресурси
  • Право
  • Счетоводство
  • Маркетинг и реклама
  • Финанси и финансов мениджмънт
  • Информационни технологии
  • Бизнес английски

Преподавателите са специалисти в съответните области на бизнеса. В обучението участват и практици от бизнеса.

В Профил Предприемачески учениците от гимназията получават сертифицирано обучение за международните бизнес сертификати EBS*L.

Сертификатите за отделните нива, както и сертификатът по Общ мениджмънт, се издават от EBC*L International – Австрия и носят втори печат от научната комисия за бизнес компетенции в Европа със седалище Падерборн, Германия.

European Business Competence Licence

European Business Competence* Licence (EBC*L) е европейски сертификат за бизнес компетенции, който удостоверява, че притежателят му разполага с основните икономически компетентности. Сертификатът доказва икономическа компетентност на международно признато ниво.

Документът EBC*L (European Business Competence* Licence) е част от европейската инициатива за единен стандарт по икономика. Сертификатът се базира на каталог от учебни цели, насочени изключително към практиката. Международният център на EBC*L (The International Centre of the EBC*L) се намира във Виена/Австрия.

Обучението по трите нива дава изключителна подготовка и разбиране на управлението на бизнеса на практическо ниво. Нещо повече – завършили икономически университети в Европа или Америка се обучават по този сертификат главно за формиране на практически умения чрез реални казуси.

Нивата ЕBC*L са сравними с фазите на кариерно развитие в компаниите. Програмата е посочвана, като «добра практика» в бизнес обученията за индустрията от представители на Европейската комисия и като структура от нива и учебни цели, подходящи за различни етапи от кариерното развитие на специалистите.

Сертификатът е изключително предпочитан и от дипломирани финансисти за придобиване на практически умения. Дава изключително конкурентно предимство при кандидатстване за работа в сферата на частни и обществени бизнес услуги, организации и администрации, както и в управлението на собствен бизнес и в предприемачеството.

С тези сертификати се признават академични кредити за бакалавърски програми за ученици, сертифицирани в нивата за бизнес компетенции EBC*L.

Обучението и провеждането на изпити за сертифициране за сертификатите EBC*L се осъществяват в партньорство с Училище за бизнес компетенции.

Учебните цели за трите нива можете да разгледате в съответните линкове Ниво А, Ниво B и Ниво C.