Back

Английски език за деца preA1, A1, A2, възрастова група 1. – 4. клас

Обучението се организира след провеждане на входно ниво. Работи се в платформата ZOOM, като се използват електронни учебни материали и учебни материали на хартия, които се изпращат на учениците след определяне на нивото им.

Подготовката цели постигане на ниво за явяване на сертификат, съответно за нивата: preA1, A1, A2.

Обучението е два пъти седмично по два учебни часа със задаване на домашна работа и самостоятелни задачи.

Подготовката цели постигане на ниво за явяване на изпит за сертификат за съответните нива.

Предвиждат се 30 учебни часа.

Цена на курса 210 лева без учебните материали на хартия.

За детайли и записване се свържете с директора на училището.