Back

Профил Чужди езици дава възможност за интензивно изучаване на чужд език – първи основен и втори чужд език с цел получаване на международен сертификат по двата езика.

Изборът за първи или втори чужд език е между:
  • Английски език
  • Немски език
  • Испански език

Международни сертификати по чужд език

Сертификати по Английски език

Гимназията е сертифицирана за обучителен и изпитен център за езикови сертификати за изпитите на Cambridge – First Certificate (B2) and Cambridge advanced (C1).

В зависимост от интересите си за кандидатстване в международни университети учениците от профила се подготвят и за различни формати на изпити за чужд език – IELTS, ТОЕFL.

Гимназията е сертифициран изпитен център на PEARSON

Гимназията е сертифициран изпитен център на PEARSON

Сертификати по немски език

Сертификатите DSH (Deutsche Sprächprüfung für den Hochschulzugang) и Test DaF са необходими за кандидатстване в Германия.

В профил Чужд език учениците, които изучават немски език като първи или като втори чужд език, се подготвят за нужния им за кандидатстване сертификат.

Сертификати по испански език

Учениците от Профил Чужд език с първи чужд език испански език се подготвят за сертификат DELE за кандидатстване в съответни университети, където се изисква този сертификат.