Back

Учебна база на профилирана гимназия „Образователни технологии“

Гимназията е разположена в самостоятелен учебен корпус в района на кампуса на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Учебните стаи са разгърнати на 3 етажа с обща площ от 3000 кв.м. Гимназията разполага с физкултурни салони, библиотека и актова зала.

Кабинетите са специализирани според учебната дисциплина, профилите и програмата за личностно развитие.

На отделен етаж са разположени кътове за хранене, а широките фоайета дават възможност за отдих и общуване на учениците.

Гимназията разполага със собствена озеленена част в двора на кампуса, където има оборудван кът за обучение на открито.

Гимназията е в партньорски отношения със спортен комплекс Green Sport и ползва техни игрища.