Back

Обучението се провежда по стандарта на европейската езикова рамка за владеене на чужд език, като се ползват реномирани езикови учебни системи и програми. Сертифицирано е с международни чуждоезикови сертификати по английски език.

Целта на обучението е постигане на много добра основа на чуждия език и високо ниво на комуникативни и говорни умения. За целта се използват мултимедийни продукти и интерактивни методи.

Използват се и интерактивни методи на обучение за развиване на говорните умения.

Основен е английския език, разпределен от 8 до 10 часа седмично за различните класове

От 5. клас се изучава втори чужд език – немски, френски, испански и руски език

Чуждоезиково обучение