Back

Програма за личностно развитие

ЧПГ „Образователни технологии“

Училище за ключови компетентности

ЧПГ „Образователни технологии“ е лицензирано с авторска програма по Личностно развитие.

Автор на програмата е Мария Амзина, основател на гимназията.

Програмата включва глобални теми.

1. Опознаване на собствената личност чрез откриване на силните страни.

2. Формиране на общочовешки ценности, свързани с хуманност, състрадателност, приемане на другите.

3. Емоционална интелигентност – развитие на самооценка, самоконтрол, емпатия и мотивация за лично развитие.

4. Стремеж към лични постижения – самооценка на умения и план за усвояване и развитие на нови житейски умения, необходими за:

  • управление на собственото развитие
  • комуникативни умения – междуличностни взаимоотношения; организационна култура
  • правна култура
  • финансова грамотност
  • Меки умения /SoftSkills/

5. Ключови компетентности

Ключовите компетентности са знания и умения, необходими за реализация в делова среда. Те са в основата на увереността на всяка личност и на нейната конкурентоспособен.

В ЧПГ „Образователни технологии“ учениците преминават през сертифицирани обучения за придобиване на международни сертификати за:

  • Бизнес етикет и делова кореспонденция в международен аспект
  • Бизнес умения и лидерство
  • Ефективно презентиране и говорене пред публика
  • Управление на проекти и иновации
  • Дизайн мислене и креативност

Анотации на курсове

Финансова грамотност и правна култура

Визията ни за нашите ученици е да излязат от гимназията със знания и умения, които покриват правилни житейски норми на поведение. Две от основните житейски норми на поведение са финансовата …