Back

Система на обучение

Система на обучение в ЧОУ Образователни Технологии

  • Преподавателският екип в ЧОУ “Образователни технологии” работи с авторска система за обучение.
  • Системата на обучение включва модели на уроци, в които учебното съдържание е структурирано така, че да активира запомнянето на информация в дълготрайната памет.
  • В процеса на обучение се използва техника на учене, чрез която учениците се учат да работят с учебното съдържание и да ползват информацията.
  • Учебното съдържание по различните предмети е организирано в уеб-базиран образователен портал. В него урочните единици са анимирани и озвучени. Достъпни са работни листи и тестове за тренинг, както препратки към много ресурси, свързани с темата.
  • Чрез портала за дистанционно обучение учениците могат да ползват видео уроци и учебни материали и да не губят учебен материал при отсъствие, както и да преговарят учебен материал и решават тестове в електронен вариант по всяко време и от всяко място.
  • Родителите/настойниците имат също информация за дейностите на своите деца, връзка с техните преподаватели.

Система на обучение в ЧОУ Образователни Технологии