Back

Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС, създаден с цел намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в отделните страни-членки на ЕС и в регионите, и по този начин насърчава икономическата и социалната кохезия.

ЕСФ е посветен на насърчаването на заетостта в Европейския съюз. Той подпомага работната сила и компаниите в страните-членки на ЕС за по-успешно справяне с новите, глобални предизвикателства.

Подробна информация...

Публикации в програма (ЕСФ)

ЕСФ
Програма за дейностите по проект „Да направим училището привлекателна среда за младите хора“ финансиран от Европейски социален фонд

Тема на проекта „Създаване и развитие на ученически центрове за организиране на извънучилищни дейности и програми за развитието на учениците като успешни личности“ Номер на договор BG051PO001/07/4.2-01/515 ДЕЙНОСТИ МЕСЕЦИ ЗА …

ЕСФ
Проведени дейности

Представяне на ученическите центрове пред учениците от училищата партньори и техните родители 07.10.2008г. – София – ЧПГ „Образователни технологии” 09.10.2008г. – София – 36 СОУ 09.10.2008г. – София – 12 …