Back

Прием в ЧПГ „Образователни технологии“

Прием в 8. клас

Приемът в ЧПГ „Образователни технологии“ преминава през два етапа:

Първи етап – разговор с родителите и ученика

Разговорът с родителите и ученика се провежда след като родителите на ученика са заявили желание да бъде записан в гимназията. Преди това те са запознати с визията на ЧПГ „Образователни технологии“ на планирана презентация, персонално посещение в гимназията или на онлайн среща.

Разговорът се провежда с директора или помощник директора и с представител на менторския екип в гимназия. Този разговор има значение за запознаване с интересите на ученика, неговата мотивация да учи в гимназията, както и с готовността на родителите за подкрепа на стандартите за високо ниво на обучение и личностното развитие в гимназията.

След разговора, ученикът получава обратна връзка за покана да участва в приемния изпит на гимназията.

Втори етап – приемен изпит

Приемният изпит в гимназията е комплексен и цели да провери функционална грамотност на учениците по отношение на:

    • концентрация и внимание;
    • езикова култура;
    • математическа грамотност.

 

Изпитът включва текст от три части:

Първа част – Текст за четене с разбиране с креативни задачи към него за наблюдателност, забелязване на детайлите, критично и асоциативно мислене.

Втора част – Тест за редактиране с прилагане на правописни и пунктуационни норми и свободно зададена тема за кратка теза по нея.

Трета част – Тест с базови математически задачи, изучавани в 7. клас.

 

За да заявите участие в Приема за 8. клас на вашето дете, направете регистрация в регистрационната форма като изберете дата за явяване на изпит. След регистрацията ще се свържем с вас за покана на разговор с вас и вашето дете.

Приемният изпит в 8. клас за учебната 2023 – 2024 г. Ще се проведе на 17.03.2023 г. от 9.00 и от 15.00 часа; на 21.04.2023 г. от 9.00 и от 15.00 часа; и на 19.06.2023 г. от 9.00 часа

 

Такса за приемен изпит

За участие в приемен изпит в гимназията се заплаща сумата 70 лева.

Сумите се заплащат предварително по банкова сметка на ЧПГ „Образователни технологии“ след получаване на фактура.

Банковата сметка е: IBAN – BG67UNCR70001522951244 – УникредитБулбанк

 

Прием на ученици през учебната година във всички класове извън приема за 8. клас

Ученици се приемат във всички класове през цялата учебна година.

Прием на ученици извън редовния прием се организира при следните условия:

1. Интервю с ученика и родителите му за мотивация за обучение в гимназията, запознаване със стандартите за обучение, с етичния кодекс на гимназията, правила и процедури и изготвяне на личен план на развитие.

2. Тестване нивото на ученика по първи и втори чужд език и по езикова култура.

Тестване нивото на ученика по изучаваните предмети в класа, за който кандидатства. Средният успех от положените тестове трябва да бъде 4.75. При по-нисък резултат ученикът получава допълнителна подготовка по съответни предмети, за които показва по-ниски резултати, срещу заплащане от 15 лева на учебен час.