Прием в ЧПГ „Образователни технологии“

Прием в 8. клас

Приемният изпит в гимназията включва два етапа:

Първият етап е участие в приемен изпит с два модула:

  • Първи модул – общообразователен тест, в който са включени задачи по математика от 7. клас и по езикова култура.
  • Втори модул – писмено съчинение на свободна тема.

Вторият етап се провежда след положен успешен изпит с оценка над 4,50 и покана от директора на гимназията за интервю с ученика и родителите му.

Изпитни сесии за 8. клас:

Мартенска сесия:

19.03.2021 г. от 9.00 и от 15.00 часа

27.03.2021 г. от 11.00 и от 14.00 часа

Юнска сесия:

19.06.2021 г. от 10.00 часа

Заявете Вашето участие в удобна дата и час в регистрационната форма.

Такса за приемен изпит

За участие в приемен изпит в гимназията се заплаща сумата 50 лева общо за двата модула от изпита.

Сумите се заплащат предварително по банкова сметка на ЧПГ „Образователни технологии“ след получаване на фактура.

Банковата сметка е: IBAN – BG67UNCR70001522951244 – УникредитБулбанк

Прием на ученици през учебната година във всички класове
извън приема за 8. клас

Ученици се приемат във всички класове през цялата учебна година.

Прием на ученици извън редовния прием се организира при следните условия:

  1. Интервю с ученика и родителите му за мотивация за обучение в гимназията, запознаване със стандартите за обучение, с етичния кодекс на гимназията, правила и процедури и изготвяне на личен план на развитие.
  2. Тестване нивото на ученика по първи и втори чужд език и по езикова култура.
  • Тестване нивото на ученика по изучаваните предмети в класа, за който кандидатства. Средният успех от положените тестове трябва да бъде 4.75. При по-нисък резултат ученикът получава допълнителна подготовка по съответни предмети, за които показва по-ниски резултати, срещу заплащане от 15 лева на учебен час.