Back

Водещи приоритети и прием в ЧПГ „Образователни технологии“

 

ЧПГ „Образователни технологии“ отваря приема за ученици в 8. клас за учебната 2024 – 2025 г. Чрез ден на отворени врати за представяне на визията на гимназията, профилите, системата на обучение и преподавателския екип.

Дните за отворени врати са:
13.02.2024 г. от 18:00 часа
09.03.2024 г. от 11:00 часа
12.03.2024 г. от 16:30 часа – само за ученици в ЧОУ „Образователни технологии“

Заявете участие в регистрационната форма, като изберете удобна за вас дата.

През учебната 2024 – 2025 г. ЧПГ „Образователни технологии“ организира прием в 8. клас за три профила:

Чужди езици

Предприемачески

Софтуерни и хардуерни науки

След 10. клас, учениците избират профилиращи предмети от следните възможности:

  • За профил Чужд език – профилирани предмети биология и химия с цел подготовка за кандидатстване в Медицинските университети; профилиран предмет история и профилирани предмет математика.
  • За профил Предприемачески и профил Софтуерни и хардуерни науки – профилирани предмет е английски език, което дава възможност за избор на езика за втори ДЗИ и за подготовка за чуждаезиков сертификат.

Профилите са съобразени със съвременните изисквания на бизнеса и развиват конкретни практически умения и компетентности.

Учебната програма е целенасочена за взимане на Международни чуждоезикови и бизнес сертификати.

Всички ученици в 8. клас са в подготвителен клас по чужд език – английски език, немски език и испански език по програма на езиковите гимназии.

 

Водещи приоритети в обучението, възпитанието и мотивацията на учениците са:

Личностно развитие

STEM и STEAM

Международни сертификати към Университета по приложни науки в град Бреда

Бизнес сертификатите

Извънкласни дейности

Международни състезания

Лични изяви на учениците

1. Авторска програма за личностно развитие

2. STEM и STEAM пакетни образователни програми

3. Сертифицираното обучение по ключови комуникативни умения с международни сертификати към Университета по приложни науки в град Бреда

В сертифицираното обучение по ключови комуникативни умения включва три международни сертификата:
1. Говорене пред публика
2. Лидерски умения
3. Глобално мислене

4. Сертифицирано обучение по бизнес компетентности

Сертифицирано обучение по бизнес компетентностиавстрийски бизнес сертификат – EBC*L се извършва от партньор Училище за бизнес компетентности – https://sbc.bg.

5. Извънкласни дейности

Извънкласните дейности са приоритет за гимназията и са част от личностното развитие на учениците. Участието в извънкласна дейност формира допълнителни умения и носи кредити за получаване на стипендия, както и тежест в мотивационните писма и препоръките от гимназията при кандидатстване в чужди университети.

6. Менторска програма

Менторската програма е свързана с подкрепяща и стимулираща среда в гимназията.

Менторите са госпожа Мария Амзина – основател на гимназията, мениджърите директорите и част от учителите, които имат привилегия да бъдат избрани от учениците.

7. Кариерно консултиране

Учениците в 11. и 12. клас участват в програма за кариерно консултиране, чрез модели за откриване на силните си страни и консултации с институции и специалисти при кандидатстване в университет.

Като приоритет за гимназията е създаване на личен план за развитие на всеки ученик от 11. до 12. клас по посока на неговото кариерно ориентиране и развитие на меките умения.

Прием на ученици в 8. клас

Приемът на ученици в 8. подготвителен клас преминава в ЧПГ „Образователни технологии“ преминава през два етапа:

Първи етап – разговор с родителите и ученика

Разговорът с родителите и ученика се провежда от комисия по прием след като родителите на ученика са заявили желание да бъде записан в гимназията. Преди това те са запознати с визията на ЧПГ „Образователни технологии“ на планирана презентация, персонално посещение в гимназията или на онлайн среща.

Разговорът се провежда с директора или помощник директора и с представител на менторския екип в гимназия. Този разговор има значение за запознаване с интересите на ученика, неговата мотивация да учи в гимназията, както и с готовността на родителите за подкрепа на стандартите за високо ниво на обучение и личностното развитие в гимназията.

Този разговор има значение за запознаване с интересите на ученика, неговата мотивация да учи в гимназията, както и с готовността на родителите за подкрепа на стандартите за високо ниво на обучение и личностното развитие в гимназията.

След разговора, ученикът получава обратна връзка за покана да участва в приемния изпит на гимназията.

Втори етап – приемен изпит

Приемният изпит в гимназията е комплексен и цели да провери функционална грамотност на учениците по отношение на:

  • концентрация и внимание;
  • езикова култура;
  • математическа грамотност.

За да заявите участие в Приема за 8. клас на вашето дете, направете регистрация в регистрационната форма като изберете дата за явяване на изпит. След регистрацията ще се свържем с вас за покана на разговор с вас и вашето дете.

Такса за приемен изпит

За участие в приемен изпит в гимназията се заплаща сумата 200 лева.

Сумата включва ангажимент на изпитната комисия, организация на провеждане на интервю и приемен изпит.

Сумите се заплащат предварително по банкова сметка на ЧПГ „Образователни технологии“ след получаване на фактура.

Етапи за прием:

1. След проведеното интервю, учениците получават покана за приемен изпит.

2. След приемния изпит, родителите получават имейл с резултат от изпита и покана за записване в гимназията, ако ученикът отговаря на изискванията за миниум успех от 4.75.

Прием на ученици през учебната година за 9.; 10.; 11.; 12. клас

Ученици се приемат във всички класове през цялата учебна година.

Прием на ученици извън редовния прием се организира при следните условия:

1. Интервю с ученика и родителите му за мотивация за обучение в гимназията, запознаване със стандартите за обучение, с етичния кодекс на гимназията, правила и процедури и изготвяне на личен план на развитие.

2. Тестване нивото на ученика по първи и втори чужд език и по езикова култура.

Тестване нивото на ученика по изучаваните предмети в класа, за който кандидатства. Средният успех от положените тестове трябва да бъде 4.75. При по-нисък резултат ученикът получава допълнителна подготовка по съответни предмети, за които показва по-ниски резултати, срещу заплащане от 20 лева на учебен час.