Back

Училището е втората по важност среда за развитие на децата след семейството. Неговата основна функция не е само образователна. Основен приоритет във възпитанието на учениците в училището е тяхното личностно развитие. В училището е внедрена авторска програма за личностно развитие, която се провежда в редовни часове от 1. до 7. клас.

В часовете по личностно развитие, чрез тиймбилдинг игри децата развиват чувството на емпатия, съпричастност и екипност. Акцент в тези часове е развитието на креативни, творчески умения и умения за представяне на идеи. Това е приоритетно направление в нашата програма за личностно развитие, защото тези умения се формират от ранна детска възраст и са конкурентно предимство на всеки човек, който гради личностния си успех.

Учениците от 1. до 4. клас имат часове по LEGO, в които развиват креативни умения и умения да работят в екип, като изграждат общи проекти под ръководството на специалист.

Открит урок по личностно развитите в 4 клас