Back

Програмиране на C за деца

VISUAL C# ЗА ДЕЦА е курс за програмиране „стъпка по стъпка“. Чрез създаване на собствен проект, децата постепенно придобиват базови знания по програмиране. Предназначен е за деца над 7 г. и включва:
  • запознаване със средата VISUAL STUDIO и визуалната среда за дизайн
  • първи стъпки в изграждането на визуален C# проект
  • проектиране, форми, бутони, етикети
  • променливи
  • аритметични оператори
  • логически изрази
  • графика
  • анимация

Този курс е кратко въведение в програмирането и има за цел да запознае децата с един нов свят, като им даде възможност да изберат посока за своето развитие. По време на курса децата ще придобият умения за програмиране на C#. Ще се научат да работят в екип, както и на логическо и последователно мислене за решаване на проблеми и постигане на поставена цел.

Продължителност 6 седмици по 3 астрономически часа седмично.

За завършилите този курс има възможност да се запишат в целогодишния курс по програмиране на C# с продължителност от Октомври 2020 г. до Юни 2021 г.

Цена за курса – 180 лв.

За детайли и записване се свържете с директора на училището.