Back

По желание на родителите децата им могат да ползват транспорт за довеждане и прибиране от училище или само в една посока. Изготвя се и се съгласува маршрут и график на групата във всеки микробус, като се определят местата и времето за качване и посрещане на всяко дете.

довеждане и прибиране от училище с микробус транспорт