Back

ЧПГ “Образователни технологии“ е институция към „Образователни технологии, която е от 1990 г. на образователния пазар с основна дейност – създаване на учебни материали и мултимедийни програми за обучение.

Гимназията стартира през учебната 2007/2008г., лицензирана със заповед на МОН РД № 14 – 249 от 17.07.2007 г. Обучението е от 8 до 12 клас и покрива общообразователната подготовка включително за зрелостен изпит и кандидатстване в университети, профилирана подготовка /профил по избор/ и програма за обучение и възпитание по личностно развитие.

Профилирана подготовка

В учебната програма са включени три профила:

Училището се намира в учебен корпус 9 на ВТУ, бул. Гео Милев“ – 158 (виж на картата). Обхваща площ от 3000 кв.м. Учебната база разполага с 25 учебни стаи по 45 кв.м, климатизирани, обзаведени с ергономични мебели, гардероби за лични вещи на учениците. Всички учебни стаи са обзаведени с нотбуци за преподавателите, статични проектори, wi-fi връзка за всички. Това дава възможност за мобилно обучение и ползване на мултимедийни продукти.

На разположение са специализиран кабинет по личностно развитие, кабинет за обучение по икономически дисциплини, спортни салони, актова зала, външни спортни игрища, паркова среда с тревни площи, алеи, красиви дървета. Цялата материална база е осигурена със СОТ, пожароизвестителна система и с видео наблюдение.Програма „Иновации в действие“

За втора поредна година ЧПГ „Образователни технологии“ е сред одобрените за участие в Национална програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката.

Основната цел на програмата е да се обмени опит между отделните училища за иновативни идеи на преподаване, организация на обучението, опознаване на ученици от различни училища в страната.

В нея участват иновативни и неиновативни училища.

Темата на иновацията, с която участва гимназията, е „Използване на платформата Moodle в комбинирано едновременно обучение (присъствено и обучение в електронна среда от разстояние)“.

Наши партньори са Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас.

Първата среща е на 4.12.2020 г. Тя ще се проведе онлайн и се организира от Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен.

През м. април-май 2021 г. ще се осъществи посещение на наши ученици в Плевен, а гимназията ще е домакин на ученици от гимназиите в Плевен и Бургас.