Back

Прием в 5. клас

През учебната 2024/2025 година ЧОУ „Образователни технологии“ предлага прием в следните паралелки: Графичен дизайн и изкуство, Природни науки, Математика, Немски или испански език.

Природни науки

Природни науки в ЧОУ Образователни технологии

Програма ни по природни науки ще развие компетенции в учениците свързани с областта на физиката, химията, биологията и географията. Те ще придобият умения за прилагане на знанията си в реалния свят, като по този начин ще могат да анализират и систематизират природните явления чрез модерни методи. Практическото обучение се извършва в специализираните кабинети по природни науки и STEM. Програмата осигурява възможност за надграждане на основните знания по биология, химия, физика и география, като това е естествен преход към профилите в гимназията ни. Методите на преподаване са съвременни, като се използват последните тенденции в обучението по СТЕМ и природните науки. В програмата работят утвърдени и изявени преподаватели в областта.

Графичен дизайн

Графичен дизайн в ЧОУ Образователни технологии

Програмата ни по графичен дизайн и изкуство ще подготви учениците последователно в етапите и творческия процес на графичния дизайн. Ще бъдат заложени основите, чрез засилено изучаване на рисуване, перспектива , светлосянка, цветознание, стилизация и един час работа с програмата Adobe Illustrator. Учениците ще придобият умения за творческа работа, приложение и критично мислене в клоновете на графичния дизайн, което ще им осигури плавен преход в програмите с подобна насоченост в гимназията ни. В програмата работят утвърдени и изявени преподаватели в областта.

Математика

Математика в ЧОУ Образователни технологии

Програмата по математика ще развие в учениците аналитично, математическо и критично мислене. В специално разработеното тематично разпределение са заложени множество допълнителни теми свързани с подготовката за усвояване на значително по-сложни и практични задачи от състезателен характер. Освен обичайните теми, се разглеждат и допълнителни, свързани с приложението на математиката в науките и заобикалящия ни свят. Програмата осигурява възможност за отлично представяне на Националното външно оценяване с много високи резултати. Използват се множество електронни учебни материали и авторска платформа за обучение. Завършването на програмата дава възможност за свободен избор във всички профили на гимназията ни. В нея работят утвърдени и изявени преподаватели в областта.

Езикова паралелка с втори чужд език – испански или немски

испански и немски език в ЧОУ Образователни технологии

Програмата по втори чужд език ще подготви учениците с основните на испанския или немския език. В нея се набляга на граматичните особености на езика, писмената и разговорна реч по един естествен и приятен за учениците начин. Използват се съвременни методи на преподаване, които да поддържат ангажираността и интереса към езика и неговото приложение. Програмата е насочена към получаването на сертификат за ниво А1 и/или А2 в Института Сервантес в България и Гьоте институт. Тя е естествен преход към профил “Чуждоезиков” в гимназията ни. В нея работят утвърдени и изявени преподаватели в областта.

Кандидатстването в паралелката ни е отворено за всички заинтересовани ученици. Датите за приемния изпит ще бъдат обявени допълнително.

Прием на петокласници за учебната 2024/2025 учебна година

Организацията на учебния ден за всички ученици в ЧОУ „Образователни технологии“ е целодневена. Обучението е модулно по учебни предмети, с включена самоподготовка в часовете.

Таксата за обучение за учебната 2024/2025 г. е 10850 лева. Допълнително се заплащат учебни материали по чужд език и авторски помагала. Таксата може да бъде платена на 1, 2 или 3 вноски.

Таксата за храна за учебната 2023/2024 г. е 290 лева на месец. Таксата за храна се предплаща два месеца напред. Родителите могат да избират хранене на детето си в училище или да му приготвят домашна храна, като училището осигурява място за хранене на тези деца извън стола.

Таксата за обучение включва:

 • Обучение по общообразователните предмети с достъп до учебните продукти в дистанционен образователен портал;
 • Подготовка за участие в състезания, олимпиади;
 • Допълнителна подготовка на учениците за чуждоезиков сертификат на Кеймбридж извън редовните часове по английски език;
 • Програма личностно развитие;
 • Часове по дизайн мислене;
 • Допълнителни практически часове по STEM.

Допълнително се заплащат:

 • транспорт (ако ученикът ползва);
 • учебници по чужд език, учебни помагала и консумативи свързани с учебния процес;
 • извънкласни занимания извън учебното време;
 • зелено училище;
 • екскурзии.

Прием на петокласници в ЧОУ Образователни технологии

Частно основно училище „Образователни технологии“ организира Ден на отворените врати за бъдещи ученици на 16.03.2024 г. (събота) от 11:00 часа.

Срещата ще се проведе в сградата на Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ – ул. Гео Милев 158, 9 учебен корпус, последен етаж – Актова зала.

При интерес попълнете нашата форма за записване, след което директор ще се свърже с вас за повече информация. Или потвърдете участието си на телефон:

 • 0888 841 474 – Тони Николова, директор на ЧОУ.

 

Приемните изпити за паралелките по математика, природни науки и графичен дизайн ще се проведат в следния график:

 • 19 април 2024 г. от 9:00 часа – Изпит по природни науки (Човекът и природата и Човекът и обществото в географската част)
 • 19 април 2024 г. от 14:00 часа – Изпит по природни науки (Човекът и природата и Човекът и обществото в географската част)
 • 30 май 2024 г. от 9:00 часа – Изпит по математика
 • 30 май 2024 г. от 14:00 часа – Изпит по математика
 • 31 май 2024 г. от 9:00 часа – Изпит по изобразително изкуство за паралелката по „Графичен дизайн“
 • 3 юни 2024 г. от 9:00 часа – Изпит по математика
 • 3 юни 2024 г. от 14:00 часа – Изпит по природни науки (Човекът и природата и Човекът и обществото в географската част)
 • Желая кандидатстване в паралелката по втори чужд език (испански или немски)

При интерес, моля да заявите явяване за конкретната паралелка във формата за записване за изпит. За езиковата паралелка с втори чужд език се прави общ анализ на резултатите и знанията на ученика, в случай, че той е нов за училището по Български език и литература, Математика и Английски език.

След като заявите Вашето желание ще получите допълнителна информация и фактура за заплащане на изпита. В случай, че сте записани за изпит по математика ще получите примерен вариант за него, както и съдържание на изискваното портфолио и тематична задача за изпита в паралелката по графичен дизайн.

Административната такса за кандидатстване за учебната 2024/2025 година е 200 лева, като тя включва всички приемни изпити и тестови формати за определяне нивото на ученика, анализ на писмените работи и начертаване на план за бъдещи действия и при необходимост гостуване на детето в реални учебни занятия три дни с изхранване.

 

Забележка:

Учениците от паралелка Математика, паралелка Природни науки и паралелка Графичен дизайн и изкуство не изучават втори чужд език в редовната програма, тъй като броя часове са разпределени за специалните предмети по Изобразително изкуство и по-големия брой часове по математика. Ако има желаещи от тези паралелки за втори чужд език, те участват в допълнително организирани часове, като част от тях се заплащат допълнително.

За повече информация се свържете с директора на училището – Тони Николова, – 0888 841 474.