Back

Нашата кауза

bell papirus-kauza

ЧПГ „Образователни технологии“ е първото частно училище на Образователни технологии™. Гимназията е лицензирана през 2007 г.

Развитието ѝ следва ясно зададена мисия, образователна философия и визия.

Мисията, която следва гимназията още от своето създаване, е насочена в две посоки:

  • На първо място – да създаде образователна среда за израстване на учениците в уверени и устремени към лични постижения личности.
  • На второ място – да създаде привлекателна творческа работна среда за учителите.

Мисията ни определя и нашата образователната философия.

Философията ни за образование е ориентирана към:

  • Система на обучение, която създава техника за учене и умение за учене.
  • Профили – отговарят на съвременни браншови позиции, със сертифицирано обучение.
  • Авторска програма за личностно развитие.
  • Преподаватели, които са модел на успешна личност за своите ученици.

Чрез програмата за личностно развитие учениците формират личностни качества, възпитават характера си и усвояват ключови компетентности. Това ги прави уверени и конкурентоспособни. Те влизат с лекота в желани университети в цял свят, познават правилните норми за успех, силата на личния принос, ролята на проактивното мислене, усвояват синергията в екипната работа и познават силата на емпатията.

А това е нужно на всеки, за да бъде щастлив, успешен и да даде нещо от себе си на света.

Тази философия определя и визията ни – да се развиваме като училище за ключови компетентности.

Убедени сме, че гимназията е базов лагер в планината на израстване в личностното и кариерното развитие на всеки млад човек. Обучението за придобиване на средно образование продължава 5 години и обхваща периода 14 – 19 години, когато младите хора преминават през осъзнаването на това – кой съм аз, кои са силните ми черти, какви са качествата ми и в какво съм добър.

Това е пряко свързано с мисията на гимназията.

Мисията ни се реализира чрез отношението ни към всеки ученик и се измерва в два аспекта:

На първо място учениците имат нужда от ясна посока за своето развитие. Посоката се задава чрез личен план за развитие на всеки ученик.

На второ място имат нужда от подкрепа. Подкрепата се осъществява чрез създаден Съвет за самоуправление и чрез менторски състав от преподаватели.

С правилната посока и подкрепа учениците ни постигат желания резултат, измерен с постигнат висок успех на зрелостните изпити, прием в желан университет и най-вече изградени меки умения, които гарантират на младите хора увереност и конкурентоспособност.