Back

Приемът в ЧОУ „Образователни технологии“ се извършва след разговор с родителите и тестване училищната готовност на детето чрез интервю и подходящи тестове.

прием в ЧОУ Образователни Технологии

Организацията на учебния ден за всички ученици в ЧОУ „Образователни технологии“ е целодневена. Обучението е модулно по учебни предмети, с включена самоподготовка в часовете.

Таксата за обучение за учебната 2023 – 2024 г. е 9500 лева. Допълнително се заплащат учебни материали по чужд език и авторски помагала. Таксата може да бъде платена на 10. вноски.

Таксата за храна за учебната 2023 – 2024 г. е 290 лева на месец. Таксата за храна се предплаща два месеца напред. Родителите могат да избират хранене на детето си в училище или да му приготвят домашна храна, като училището осигурява място за хранене на тези деца извън стола.

Таксата за обучение включва:

 • Обучение по общообразователните предмети с достъп до учебните продукти в дистанционен образователен портал;
 • Подготовка за участие в състезания, олимпиади;
 • Допълнителна подготовка на учениците за чуждоезиков сертификат на Кеймбридж извън редовните часове по английски език;
 • Програма личностно развитие;
 • Часове по дизайн мислене;
 • Допълнителни практически часове по STEM.

Допълнително се заплащат:

 • транспорт (ако ученикът ползва);
 • учебници по чужд език, учебни помагала и консумативи свързани с учебния процес;
 • извънкласни занимания извън учебното време;
 • отглеждане на ученици в извън учебно време в часовете от 16.00 до 18.00 часа;
 • зелено училище;
 • екскурзии.

ЧОУ Образователни технологии записва ученици в 1 клас

Частно основно училище „Образователни технологии“ организира демонстрация на учебен процес за бъдещи ученици.

Демонстрациите се проведат в сградата на училището – ул. Гео Милев 158, 4 учебен корпус, 3 етаж

Ще имате възможност да се запознаете с преподавателския екип на 1. клас – основен учител и учител по английски език. Ще видите демонстрация на урок по български език, математика, английски език, информационни технологии и представяне на цялата система на обучение и възпитание на учениците.

Заповядайте на демонстрацията заедно с Вашето дете и потвърдете участието си на телефон:

 • 0888 841 474 – Тони Николова, директор на ЧОУ