Back

Гимназията ПРЕДЛАГА три профила, които формират конкурентни знания и умения по отношение на съвременните изисквания на бизнеса.

Учениците могат да избират един от следните три профила:
  • Профил Чужди езици
  • Профил Предприемачески
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки