Back

Дневен режим

  • Учениците се обучават в училището целодневно.
  • Учебните занятия започват в 8.30 и продължават до 16.00 часа.
  • Часовете по учебните предмети са разпределени на модулен принцип в зависимост от тежестта на предмета. Чрез групиране на часовете в модули учениците научават учебния материал в училище като самоподготовка под контрол на преподавател.
  • По време на престоя си в училище децата получават три пъти храна: плод преди обяд; обяд с три ястия и следобедна закуска.

Система на обучение и дневен режим