Back

1. Информация за програма „Коменски”

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

2. Информация за проект Let‘s play, let’s learn, 2013 – 2015 година

2.1. Партньори

  • Координатор: Гимназия 18 – Вроцлав, Полша
  • Средно училище, област Ломбардия – Италия
  • Средно училище, гр. Кастамону, Турция
  • Гимназия „Мурешано“, Плоещ, Румъния
  • Средно училище, гр. Бадахос, област Естремадура, Испания
  • Средно училище гр. Нюкирхен, Австрия
  • Средно училище – гр. Инголщадт, Германия

2.2. Основни цели

  • Да спомогне за разчупване на бариерите, които съществуват поради липсата на познание и разбиране на културата, традициите и езика на страните-партньори
  • Да се формират основни житейски умения и компетенции, които ще са им необходими за тяхното личностно развитие като активни европейски граждани

2.3. Мобилности

3. Подготвителна визита

От 3.11. до 7.11. 2013 година в град Плоещ се проведе първата среща по проект „Let‘s play, let’s learn”.

Публикации в програмата Comenius

Comenius
Австрия – юни 2015 г.
Comenius
Германия – май 2015 г.
Comenius
Италия – февруари 2015 г.
Comenius
България – октомври 2014 г.
Comenius
Турция – юни 2014 г.
Comenius
Бадахос (Испания) – април 2014 г.
Comenius
Вроцлав (Полша) – февруари 2014 г.
Comenius
Плоещ (Румъния) 3-7 ноември 2013 г.
Comenius
Кобург (Германия) 2010 г.
Comenius
Вроцлав (Полша) 2009 г.
Comenius
Първи фестивал – Вроцлав (Полша) – 25-29 юни 2009 г.
Comenius
Презентации
Comenius
Comenius – учене през целия живот