Back

Приемът в ЧОУ „Образователни технологии“ се извършва след разговор с родителите и тестване училищната готовност на детето чрез интервю и подходящи тестове.

Прием на първокласници в ЧОУ Образователни технологии

Организацията на учебния ден за всички ученици в ЧОУ „Образователни технологии“ е целодневена. Обучението е модулно по учебни предмети, с включена самоподготовка в часовете.

Таксата за обучение за учебната 2024/2025 г. е 10850 лева. Допълнително се заплащат учебни материали по чужд език и авторски помагала. Таксата може да бъде платена на 1, 2 или 3 вноски.

Таксата за храна за учебната 2023/2024 г. е 290 лева на месец. Таксата за храна се предплаща два месеца напред. Родителите могат да избират хранене на детето си в училище или да му приготвят домашна храна, като училището осигурява място за хранене на тези деца извън стола.

Таксата за обучение включва:

 • Обучение по общообразователните предмети с достъп до учебните продукти в дистанционен образователен портал;
 • Подготовка за участие в състезания, олимпиади;
 • Допълнителна подготовка на учениците за чуждоезиков сертификат на Кеймбридж извън редовните часове по английски език;
 • Програма личностно развитие;
 • Допълнителни практически часове по STEM.

Допълнително се заплащат:

 • транспорт (ако ученикът ползва);
 • учебници по чужд език, учебни помагала и консумативи свързани с учебния процес;
 • извънкласни занимания извън учебното време;
 • отглеждане на ученици в извън учебно време в часовете от 16.00 до 18.00 часа;
 • зелено училище;
 • екскурзии.

Частно основно училище Образователни технологии организира демонстрация на учебен процес за бъдещи ученици

При интерес попълнете нашата форма за записване, след което директор ще се свърже с вас за повече информация.

Ще имате възможност да се запознаете с преподавателския екип на 1. клас – основен учител и учител по английски език. Ще видите демонстрация на урок по български език, математика, английски език и представяне на цялата система на обучение и възпитание на учениците.

Административната такса за кандидатстване за учебната 2024/2025 година е 200 лева, като тя включва всички приемни изпити и тестови формати за определяне нивото на ученика, анализ на писмените работи и начертаване на план за бъдещи действия и при необходимост гостуване на детето в реални учебни занятия три дни с изхранване.

Заповядайте на демонстрацията заедно с Вашето дете и потвърдете участието си на телефон:

 • 0888 841 474 – Тони Николова, директор на ЧОУ