Back

Прием в ЧОУ „Образователни технологии“

Обучение 5. – 7. клас

Разширен прием на ученици

От учебната 2021 – 2022 г. ЧОУ „Образователни технологии“ разширява преподавателския състав, обновява материалната си база и разширява приема на ученици в 5., 6. и 7. клас.

В училището се изучава основен чужд език – английски език с подготовка за сертификати на Кеймбридж.

От тази година в училището се въвежда STEM обучение и дизайн мислене. Съпътстваща е програмата за личностно развитие и в прогимназиалните класове.

Училището отваря пета паралелка в 5. клас. Учениците в 5. клас могат да кандидатстват в:
  • математическа паралелка с английски език;
  • паралелка по изобразително изкуство с английски език;
  • паралелка с втори чужд език – немски и испански по избор и първи чужд език английски език.

Учениците в 6. и 7. клас могат да кандидатстват в:
  • математическа паралелка с основен чужд език – английски език;
  • чуждоезикова паралелка с първи чужд език английски език и втори чужд език – немски и испански език по избор.

За подробности можете да се свържете с директора на училището Тони Николова.

Телефон: 0888 841 474