Back

Функционална грамотност по български език – изграждане на висока езикова култура и умения за творческо писане

Обучението по български език цели изграждане на висока езикова култура в направление правопис, пунктуация, правилно прилагане на граматически норми и правилен стил на писмено изразяване.

В курса се работи по авторски учебни материали с онлайн ресурси.

Учебното съдържание е съобразено с възрастта на учениците и цели надграждане на езиковата култура.

За детайли и записване се свържете с директора на училището.