Back

Възпитание на децата

Възпитанието на децата е общо дело на родителите и на училището. Родителите на децата от ЧОУ “Образователни технологии” получават ежедневна обратна информация от уеб-базираната информационна система за събитията в училището, планирани контролни изпитвания, получени оценки за деня.

Комуникация с родителите

С родителите се поддържа ежедневна връзка по телефон при необходимост. При по-важни събития се изпраща информация на имейл и допълнително позвъняване по телефон.

Дейностите се управляват от WEB-базирана информационна система, която дава информация на учители, ученици и родители за оценки, присъствия / отсъствия, домашни задания и достъп до платформа за дистанционно обучение.

Изглед от информационната система