Back

ebcl

European Business Competence* Licence (EBC*L) е европейски сертификат за бизнес компетенции, който удостоверява, че притежателят му разполага с основните икономически компетентности.

Сертификатът доказва икономическа компетентност на международно признато ниво.

Документът EBC*L (European Business Competence* Licence) е част от европейската инициатива за единен стандарт по икономика. Сертификатът се базира на каталог от учебни цели, насочени изключително към практиката. Международният център на EBC*L (The International Centre of the EBC*L) се намира във Виена/Австрия.

Този сертификат дава изключително конкурентно предимство при кандидатстване за работа в сферата на частни и обществени бизнес услуги, организации и администрации, както и в управлението на собствен бизнес и предприемачеството.

Практическата насоченост на сертификата е предимство и за завършилите икономика. Издава се сертификат за ниво А, ниво В и ниво С.

ebcl levels abc

  • Сертификатът за ниво А удостоверява познания за целите и показателите на компаниите, годишното приключване, отчитането на разходите и търговското право.
  • Сертификатът за ниво В удостоверява икономически знания в областите бизнес планиране, маркетинг и продажби и финансово планиране и бюджетиране и изчисляване на икономичността. Такива компетентности са необходими на ръководители на проекти, малки предприемачи и хора, започващи собствен бизнес.
  • Най-високото ниво С удостоверява компетентности свързани с управление на персонала и контрола – знания, задължителни за мениджъри, които ръководят бюджети и хора в отдел или цяло предприятие.

Трите нива на сертификата гарантират икономически познания от обща икономическа специалност. Основното им предимство са практически умения, които дават за работа в бизнес среда.

Европейски сертификат за бизнес компетенции – EBC*L – презентация от Цветомир Будаков