Back


Партньори по проекта

BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 с бенефициент ЧОУ „Образователни технологии“.

Министерството на околната среда и водите е Програмен оператор на програмата, а Норвежката агенция по околна среда е програмен партньор от страните донори – ППД.

Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от стана на бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.