Back

Заявете Вашето участие в регистрационната форма

    Изберете желаната паралелка и дата за изпита:

    19 април 2024 г. от 9:00 часа - Изпит по природни науки (Човекът и природата и Човекът и обществото в географската част)19 април 2024 г. от 14:00 часа - Изпит по природни науки (Човекът и природата и Човекът и обществото в географската част)30 май 2024 г. от 9:00 часа - Изпит по математика30 май 2024 г. от 14:00 часа - Изпит по математика31 май 2024 г. от 9:00 часа - Изпит по изобразително изкуство за паралелката по Графичен дизайн3 юни 2024 г. от 9:00 часа - Изпит по математика3 юни 2024 г. от 14:00 часа - Изпит по природни науки (Човекът и природата и Човекът и обществото в географската част)Желая кандидатстване в паралелката по втори чужд език (испански или немски)

     

    Отговорете на следният въпрос 3 + 1