Прием в 5. клас

През учебната 2021/2021 година ЧОУ „Образователни технологии“ ще предложи възможност за прием в три паралелки – една математическа, една по изобразително изкуство и две с изучаване на втори чужд език за бъдещите петокласници – испански език и немски език по избор.

Математика

В паралелката се изучава засилено математика с по-голям брой часове, като те се водят от утвърден професионалист в тази област.

Учебната програма е съобразена с утвърдени програми в математическите гимназии.

Набляга се на практическото приложение на математиката, като се преплита и сериозната подготовка на учебната програма за съответния клас.

Работи се с утвърдени през годините учебни материали и собствени продукти, които включват и множество интерактивни методи на преподаване и самоподготовка.

Част от материалите са и в наш дистанционен образователен портал, който постоянно се допълва с материали.

Учениците от паралелка Математика участват редовно в математическите състезания.

Кандидатстването в паралелката ни е отворено за всички заинтересовани ученици, а датите за приемния ни изпит са на 10.06.2021 г. и 24.06.2021 г. в сградата на училището: ЧОУ„Образователни технологии“, ул. Гео Милев 158, 4 учебен корпус.

Заявка за кандидатстване

Изобразително изкуство

За първи път ще предложим засилено изучаване на изобразително изкуство в основния етап на образованието 5. – 7. клас, като сме подтикнати от големия интерес, който имат нашите гимназисти в Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ към специалност „Графичен дизайн“.

В паралелката ще предложим по-голям брой часове, в които ще се изучават основни направления в изобразителното изкуство, като История на изкуството, Живопис, Рисуване и Композиция.

Учебната програма е съобразена с утвърдени програми в училищата по изкуства.

Часовете ще бъдат водени от професионалисти в областта, като ще имат изцяло практическа насоченост, за да могат децата да разгърнат целият си потенциал, креативност и талант.

Кандидатстването в паралелката ни е отворено за всички заинтересовани ученици от страната, а датата на приемния изпит е 11.06.2021г.

При проявен интерес към паралелка Математика или паралелка Изобразително изкуство се регистрирайте на линка за регистрация. С вас ще се свърже директорът на училището за подробности и разяснения.

Можете и вие да се свържете с директора на училището – Тони Николова, 0888 841 474

Заявка за кандидатстване

Чуждоезикови паралелки

В ЧОУ„Образователни технологии“ се изучава основен чужд език английски език още от 1. клас с увеличен брой часове. Учениците се подготвят за Сертификатите на Cambridge English Language Assessment.

В прогимназиален етап е организирана и паралелка с втори чужд език – испански или немски език по избор. Вторият чужд език се изучава с повече учебни часа в сравнение с общо утвърдената програма за втори чужд език.

Обучението по втори чужд език е с филолог, специалист по езика. За паралелките с втори чужд език няма приемен изпит, поради липсата на специфичност на обучението, в сравнение с паралелка Математика и паралелка Изобразително изкуство.

Забележка:

Учениците от паралелка Математика и паралелка Изобразително изкуство не изучават втори чужд език в редовната програма, тъй като броя часове са разпределени за специалните предмети по Изобразително изкуство и по-големия брой часове по математика. Ако има желаещи от тези паралелки за втори чужд език, те участват в допълнително организирани часове, като част от тях се заплащат допълнително: една част от обучението се извършва онлайн и таксата се поема от училището, а втората половина се извършва присъствено и се доплаща допълнително.

За повече информация се свържете с директора на училището – Тони Николова, – 0888 841 474.

Заявка за кандидатстване