Comenius
16 март

Comenius – учене през целия живот

Тема на проекта „Създаване и развитие на ученически центрове за организиране на извънучилищни дейности и програми за развитието на учениците като успешни личности“ Дата/месец Място Дейност 10-13 ноември 2008 Капо …