Back

Признаване на академични кредити за бакалавърски програми за ученици, сертифицирани в нивата за бизнес компетенции EBC*L

EBC L

На 20 ноември 2019 г. EBC*L International, Австрия постигна европейска акредитация за сертификатите EBC*L с кредити от ниво (4) и ниво (5) от Единната Европейска квалификационна рамка – EQF/NVQ.

Въз основа на тази акредитация следва, че признатите сертифицирани знания и умения с международния сертификат EBC*L в нива:
  • EBC*L A Бизнес икономика
  • ЕBC*L B Бизнес планиране. Маркетинг и продажби. Финансов план
  • EBC*L C Лидерство и мениджмънт

Дават шанс за облекчени условия при следване – признаване на кредити в отделни курсове от бакалавърски програми, които включват сходни курсове, като Управленско счетоводство, Финанси, Микроикономика, Търговско право, Мениджмънт или такива с близко тематично съдържание. Признаването на кредити е възможност и за финансова отстъпка.

През януари 2021 година след среща със зам.ректора на Висшето училище по мениджмънт (ВУМ), клон София, проф. д-р Веселин Благоев беше договорено признаване на конкретни академични кредити от нива (4) и (5) в съответни курсове от бакалавърска програма „Международен бизнес и мениджмънт“ на ВУМ. Това означава, че за кандидат-студенти със сертификат EBC*L, придобит в ЧПГ „Образователни технологии“ в партньорство с „Училище за бизнес компетенции“ се предоставят облекчения за учене в британската бакалавърска програма в София.

Програма „Международен бизнес и мениджмънт“– BA International Business Management е съвместна програма на ВУМ и Cardiff Metropolitan University, UK, която приключва с британска и българска дипломи.

При регистриране в първи курс, всеки студент със сертификат EBC*L ще получи кредити с признаване на няколко дисциплини според сертифицираните нива и отстъпка от студентската такса.

Притежаването на сертификат EBC*L ниво А води до:

Признаване на кредити съответно по две дисциплини с получения сертификат с оценка:
  • от първи курс (Level 4): Accounting and Finance
  • от втори курс (Level 5): Business Law

Притежаването на сертификат ЕBC*L в ниво В води до:

Признаване на кредити съответно по две дисциплини:
  • От първи курс (Level 4): Marketing
  • От втори курс (Level 5): Managerial Accounting

Притежаването на сертификат ЕBC*L в ниво С води до:

  • Признаване на кредити по дисциплина Management.

Финансовата отстъпка за всеки от притежаваните сертификати е 5% или общо за трите 15% от регистрационната такса в първи курс на бакалавърската програма.

Можете да прегледате бакалавърската програма от линк: БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ПО МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ