Back

Обучението в този профил се извършва от висококвалифицирани преподаватели от НБУ и доказани в практиката специалисти.

Информационни Технологии

Основните модули на обучение са:
 • Рисуване
 • Фотография
 • Обработка на растерни изображения
 • Обработка на векторни изображения
 • Видеозаснемане
 • ЗD компютърно моделиране
 • Тотал графичен дизайн
 • Web дизайн

За всеки модул учениците държат изпит и получават удостоверение за част от професията “Графичен дизайн”.

Графичен дизайн

Добре подготвени ученици и представили отлично портфолио в края на обучението могат да бъдат приети без специализиран приемен изпит в НБУ или да бъдат подготвени за подобни специалности в чужбина.

* Профилиращ предмет за този профил е английски език.

Удостоверения за част от професия

модули графичен дизайн
Учениците завършват с удостоверения за различни модули, които имат тежестта на удостоверяване на част от професия:
 • Photoshop
 • Flash
 • Illustrator
 • HTML
 • 3D Studio Max