Back

TOEFL IBT е най-широко признат за кандидатстване в университети в Америка и Европа

 • Тестът проверява четирите езикови умения, тези които са от най-голямо значение за осъществяване на комуникация – говорене, слушане, четене и писане. Ударението е поставено на използването на английски език за комуникиране.
 • Разпространен е по света чрез Интернет в оторизирани центрове за провеждане на тестовете.
 • За да успеят да се реализират в колежи и университети в английски говорящи страни, учащите се трябва да могат да комбинират техните езикови умения в класната стая. Новите интегрирани въпроси или “задачи” помагат на студентите да изградят увереност в уменията си за комуникация в академичните среди, в които искат да влязат.
Новите задачи изискват от държащите теста да могат да:
 • Четат, слушат, а след това да отговорят на въпроси.
 • Слушат и да отговорят на въпроси.
 • Четат, слушат, а след това да напишат отговори на въпроси.
 • Новият тест TOEFL включва в себе си и раздел “Говорене”. Този раздел се състои от шест задачи и държащите теста са със слушалки и говорят в микрофон, когато отговарят. Отговорите ще са дигитално записвани и изпращани в базата за онлайн оценяване.
 • Разделът “Писане” е разширен. Новият тест изисква държащите теста да пишат отговори относно материал който са чули или прочели и да напишат есе в подкрепа на мнение/възглед. Проверяващи оценяват отговорите на писмената част на теста посредством онлайн интернет системата на ETS.
Разпределение на времето за изпълнение на задачите от формата на теста:
 • Четене – 3-5 абзаца, 12-14 въпроса всеки, 60-100 минути.
 • Слушане – 4-6 лекции, 6 въпроса за всяка; 2-3 разговора, 5 въпроса за всеки, 60-90 минути.
 • Почивка 10 минути.
 • Говорене 6 задачи: 2 независими и 4 комбинирани, 20 минути.
 • Писане: 1 комбинирана задача-20 минути, 1 независима задача-30 минути.

За списък на колежите, университетите и агенциите по света, които признават точките от тест TOEFL, посетете: www.ets.org/toefl.

Резултатите от TOEFL са валидни две години.