Back

Ниво на владеене свободно (С2)

Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано.

Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно.

Може да отличава фини смислови нюанси и дори в по-сложни ситуации.