Back

Ниво на владеене самостоятелно (B2)

Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми в своята специалност.

Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на език без напрежение от двете страни.

Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.