Back

IELTS е международен тест по английски език, който се изисква, за да учите или работа в страна, където общуването е на английски език

Над 3000 институции и програми в САЩ приемат резултатите от IELTS като доказателство за владеене на английски.

Тестът се състои от 4 части:
  • Слушане – 30 минути
  • Четене – 1 час
  • Писане – 1 час
  • Устна част – 15 минути

Модули на теста

IELTS се предлага в два формата – Academic и General Training.

При Academic, частите Четене и Писане оценяват дали кандидатът е готов да учи в академична среда, където се говори и преподава на английски. Приемът за бакалавърски, магистърски и други академични курсове се базира на резултатите от тези модули.

General Training модул е подходящ за кандидати, които заминават за англоезични страни да завършат гимназиалното си образование, да придобият професионален опит или да се включат в образователни програми, но не на академично ниво. Този модул е подходящ за цел емиграция в Австралия, Канада и Нова Зеландия.

IELTS се състои от 4 секции – слушане, четене, писане и говорене. Частите говорене и слушане са идентични и за двата формата – General Module и Academic Module.

1. Слушане – 30 минути.

Тази секция се състои от 40 въпроса, разделени в 4 тематични дяла. Текстовете се слушат само веднъж, като е позволено да се водят бележки, по време на записите.

2. Говорене – 11-14 минути.

Частта „слушане” се състои от три задачи: личен разговор – представяне с изпитващия, (това е основна разлика с TOEFL iBT, защото при него комуникацията не е лична, а се записва дигитално), самостоятелен анализ на определена тема, съвременен дискутиран проблем и подробен диалог-анализ  с изпитващия на същата тема.

3. Четене – 60 минути.

Секцията е разделена на три части, а въпросите, на които ще отговаряте са общо 40. Времетраенето и формата и за двата варианта на изпита са еднакви, но се различават самите текстове, тематиката и стила на езика. Академичният модул тества умението да използвате адекватно четирите умения и да ги прилагате свободно в академична среда, докато за общия модул се изисква по-скоро познаване на общия, социален аспект на комуникация, способността да се справяте с шаблонни фрази в професионалната среда или в обикновени житейски комуникативни ситуации.

4. Писане – 60 минути.

Състои се от две задължителни задачи. Първата е писмен отговор върху зададен проблем, чрез писане на писмо или подобен формат. Времето за изпълнението на тази задача е около 20 минути. Втората задача е представяне на есе, за което разполагате с останалите 40 минути. Нивото на този изпит отговаря приблизително на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от IELTS са валидни две години.