Back

Съвременна учебна програма, съобразена с най-добрите световни образци за базови икономически знания.

Най-модерна учебна база.

Преподавателите са доказани практици в частния бизнес.

Обучение по бизнес английски език.

Дава базови знания за:
  • предприемачеството
  • управлението на бизнеса
  • формира финансова култура

Предприемачество и Бизнес

Сертифициран със Сертификат за базово ниво на ACCA

acca

Профил „Предприемачество и бизнес“ е обвързан с международна квалификация по счетоводство и бизнес /диплома по счетоводство и бизнес/ към Международния институт на дипломираните експерт-счетоводители /АССА/, базиран в Обединеното кралство.

АССА предлага първокласна квалификация на способни и амбициозни хора по целия свят, които търсят обещаваща кариера в областта на финансите, управлението и счетоводството. Тя дава отлични перспективи за заетост, защото не се концентрира само върху теорията, а за разлика от университетското обучение завършилите получават солидна практическа подготовка. Квалификацията е призната от страните членки на европейския съюз и организацията на обединените нации.

Обучението е успоредно на български и на английски език. Обучението на английски език е задължително, защото сертификатите са на английски език. Това обучение има и силно конкурентно предимство, защото поставя много стабилна база от чуждоезикови знания и умения по бизнес английски.

* Профилиращ предмет за този профил е география, което дава възможност за кандидатстване и в конкурентни международни специалности в УНСС, и Международен туризъм в Софийския университет.

Сертифициран със Сертификат EBC*L

ebcl

Сертифициран с международен сертификат по бизнес компетентности
European Business Competence* Licence (EBC*L).