Back

Такса за обучение

ЧПГ „Образователни технологии“ предлага комплексна образователна услуга в три направления:

 • Общообразователно
 • Възпитателно
 • Сертифицирано обучение в съответните профили
 • Допълнително обучение и тренинг за НВО в 10. клас по български език и математика
 • Допълнително обучение и тренинг за ДЗИ в 12. клас по български език и литература и предмет по избор
 • Подготовка за кандидатстване в университет в България и в чужбина
 • Личен ментор за всеки ученик и управление на програма за лично развитие в гимназията

Общообразователното направление включва обучение по общообразователните предмети и учебни дисциплини от избран профил в първи етап от средното образование на учениците от 8. до 10. клас включително.

Допълнителната подготовка за НВО в 10. клас, зрелостните изпити в 12. клас и подготовката за университет са част от редовната програма за обучение.

В общообразователното направление се включва и достъпът до електронния дистанционен образователен портал на гимназията.

Възпитателното направление е свързано с авторската програма за личностно развитие, която се реализира в учебно време в планирани семинарни занятия. Програмата за личностно развитие включва две направления на обучение:

Първото направление е свързано с формиране на социални комуникативни умения за живот: емоционална интелигентност, умения за правилен изказ и общуване и мотивация за лични постижения.

Второто направление е свързано с обучение по ключови компетентности, част от които са сертифицирани обучения по Международен сертификат за ефективно презентиране и говорене пред публика.

В това направление се включва и ангажимента на преподавателите като лични ментори на учениците, стимулираща и подкрепяща програма в реализиране на личния план на учениците, приет в началото на двете фази на средно образование (8. – 10. клас и 11. – 12. клас).

Сертифицираното обучение е свързано с профилите, изучавани в гимназията, съответно:

 • За Профил „Чужди езици“ – получаване на чуждоезиков сертификат за високо ниво и кандидатстване в чужбина
 • За Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – Сертифициране на модул по избор след издържан изпит
 • За профил „Предприемачество“ – обучение по бизнес сертификат EBC*L – Европейски сертификат за бизнес компетенции в 3 нива с признаване на кредитни точки за определени университети. Изкаралите трите нива получават и цялостния сертификат ЕBC*L мениджър

Годишната такса за обучение включва всички описани направления, включително допълнителните обучения за НВО след 10. клас, зрелостните изпити и обучение за международните сертификати по личностно развитие и по профили.

Таксата за обучение е 10250 лева.

Таксата може да бъде платена на една, две или три вноски.

Отстъпка от 15% от таксата в гимназията се прави за второ дете, което се обучава в гимназията или има брат или сестра, обучавани в основното училище на Образователни технологии™.

За трето дете се прави 25% отстъпка от таксата за обучение.

Дейности и продукти в учебния процес, които се заплащат допълнително:

 1. Задължително участие в извънкласни дейности, организирани на ротационен принцип и свързани с обучение и дейности, които формират допълнителни умения за социален живот и делова среда – 380 лева за учебна година.
 2. Учебни материали и учебници (сумата е според цената на учебниците по чужд език и учебните помагала).
 3. Атрактивни цени за допълнителни часове за ученици при трудности в усвояването на учебното съдържание.