Back
Преподавател Предмет Час и ден
1. Мария Пушкарова БЕЛ 14.30 – сряда
2. Нели Кюркчийска БЕЛ 14.30 – вторник
3. Стела Йорданова БЕЛ 14.30 – понеделник
4. Теменужка Нинова математика 14.30 – понеделник
5. Бистра Щиркова математика 14.30 – четвъртък
6. Теодора Полендакова АЕ 14.30 – сряда
7. Стела Недялкова АЕ 14.30 – понеделник
8. Даяна Чокич АЕ 14.30 – петък
9. Габриела Цойнска АЕ 14.30 – вторник
10. Силвия Събева АЕ 14.30 – вторник
11. Станислава Петкова АЕ 14.30 – четвъртък
12. Наталия Еленкова НЕ 14.30 – понеделник
13. Марина Манчорова НЕ 14.30 – вторник
14. Марина Славова НЕ 14.30 – сряда
15. Ели Манова НЕ 15.10 – понеделник
16. Ваня Петрова ИЕ 14.30 – вторник
17. Христина Станковска ИЕ 14.30 – вторник
18. Десислава Николова ИЕ 14.30 – понеделник
19. Албена Линкова ИЕ 14.30 – понеделник
20. Рени Митова история 14.30 – четвъртък
21. Елица Димова история 14.30 – петък
22. Георги Тонев философия 14.30 – понеделник
23. Даниела Божичкова география 14.30 – вторник
24. Красимир Йорданов география 14.30 – четвъртък
25. Силвия Веселинова биология 14.30 – сряда
26. Елена Тамбуева биология 14.30 – вторник
27. Галина Христова химия 14.30 – понеделник
28. Вероника Рунева физика 14.30 – петък
29. Васил Ангелов ИТ 14.30 – понеделник
30. Стоян Манчоров ГД 14.30 – понеделник
31. Кристияна Цекова Предприемачество 15.10 – четвъртък
32. Светлана Дренска Предприемачество 14.30 – понеделник
32. Цецко Николов ИТ 14.30 – вторник
33. Тодор Борисов ФВС 14.30 – сряда