Back

Специализираната подготовка на учениците от Чуждоезиков профил е насочена към успешно полагане на изпити за сертификати за владеене на английски език:

сертификати за владеене на английски език - ученици

Специфични особености на системата

особености на системата
Използват се:
  • съвременни атрактивни методи на обучение – драма, мултимедия, ролеви игри
  • оригинални учебни системи на водещи английски издателства
  • онлайн базирани авторски мултимедийни продукти

В края на всеки модул децата могат да се явят на изпитите на Cambridge ESOL – Starters, Movers, Flyers, KET и PET.

logo-hau

Образователни технологии е акредитиран за обучителен и изпитен център към Hellenic American Union и е пионер в провеждането и утвърждаването на изпитите за сертификат за владеене на английски в България, издавани от Мичигънския университет.

През 2010 изпитните центрове на университетите в Кембридж и Мичигън се обединяват, за да могат обучаемите да намерят най-подходящия изпит за себе си, съобразно своите нагласи и силни страни. Изпитите на Мичигънския университет са по-подходящи за учащи с по-непосредствено възприемане на езика, докато изпитите на Кембридж са за учащи с по-академична нагласа.

Езикови сертификати на University of Michigan:

Изпитите са стандартизирани по Европейската езикова рамка, имат международно признание и са валидни цял живот.

Сертификатите доказват комуникативни умения при владеенето на езика и неговата практическа приложимост. Като структура и съдържание имат няколко стратегически и психологически предимства:
  • Частите слушане с разбиране, четене с разбиране и езиковите компетентности са базирани на въпроси с множествен избор.
  • Частта писане е по избор – аргументативно съчинение или писмо върху един и същ проблем.
  • Частта с говорене е психологически по-щадяща от другите съществуващи изпити.
  • При оценяване е възможно да се компенсира недостигът на точки в една част с повечето точки, постигнати в друга част.
  • По формат припокрива голяма част от формата за матура, което прави много благоприятно съчетаването на подготовката за двата изпита.

Обучението за тези сертификати развива високо ниво за владеене на комуникативен английски език.

Изпитите за сертификатите се провеждат два пъти годишно – през април-май и ноември-декември.

Сертификатите имат доживотна валидност.