Back

АССА (Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители)

acca

АССА (Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители) е организация с идеална цел и световен професионален орган в областта на счетоводството. Членовете на асоциацията надхвърлят 154 000. В нея се обучават повече от 432 000 студенти от цял свят.

АССА предлага световно призната квалификация на усърдни, способни и амбициозни хора по целия свят, които търсят удовлетворяваща професионална реализация в областта на счетоводството, финансите и мениджмънта.

АССА работи за постигане и популяризиране на най-високите стандарти за професионализъм и етика в защита на обществените интереси.

Квалификацията АССА дава изключително конкурентно предимство при кандидатстване за работа в частни и обществени организации у нас и в чужбина. Практическата насоченост на квалификацията е предимство и за завършилите счетоводство или финанси.

Квалификации

acca-anim

АССА предлага четири основни вида квалификации:

Асоциацията е създала редица програми за допълнителна квалификация и водеща схема за продължаващо професионално развитие (CPD). Тези програми са предназначени да отговорят на нуждите на счетоводителите, финансистите и други специалисти, натоварени с финансова отговорност, във всички етапи от тяхното професионално развитие.

Start your journey with ACCA