02 март

Изложба за 3-ти март

В чест на националния празник 3. март, учениците от профил „Графичен дизайн“ с преподавател Стоян Манчоров, създадоха дизайн на информационни табла за нашите национални, исторически паметници, свързани с Освобождението.