Back
14 ноември

Финансова грамотност и правна култура

Визията ни за нашите ученици е да излязат от гимназията със знания и умения, които покриват правилни житейски норми на поведение. Две от основните житейски норми на поведение са финансовата …