Back

Ниво на владеене свободно (B1)

Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език от познати теми свързани с училище, професия и други.

Може да се справя с повечето ситуации по време на пътуване в страната, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и теми от своя кръг от интереси.

Може да разказва събитие, случка или мечта, да описва очакване или цел и да излага накратко причини или идеи.